Na

Naším posláním je vytvořit nejmodernější vinařství s vysokými technologickými standardy, v souladu s evropskými normami, se všemi technologickými a personálními podmínkami potřebnými pro výrobu těch nejlepších, cenově výhodných vín na evropských trzích, které jsou stabilní, spolehlivé a kvalitní, s maximální hospodárností. V tomto duchu spojujeme naše globální myšlení se znalostmi místního trhu, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat vysokou a náročnou produkci výrobků.

Dotace

1.
Program podpory: Podpora Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství Maďarska (FVM) č. 47/2008 (IV.27.) o podrobných podmínkách poskytování podpory na zvýšení hodnoty zemědělských produktů
Rok podpory: 2008
Výše uděleného grantu: 58 789 022 HUF
Výše využité podpory: 49 000 000 HUF
Míra podpory: 50%
Účel vývoje: Zlepšení zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, zavádění nových produktů, procesů a technologií pro zvýšení celkové výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělského a potravinářského průmyslu.
2.
Program podpory: Podrobné podmínky pro poskytování podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství Maďarska (FVM) č. 76/2011 o podrobných podmínkách poskytování grantů od roku 2011 pro provádění kapitoly LEADER v rámci místních strategií rozvoje venkova; název programu: „Podpora zpracování a uvádění místních výrobků na trh“; cílová oblast: v oblasti působnosti místní akční skupiny ÜDE-Kunság LEADER
Rok podpory: 2012
Výše uděleného grantu a využité podpory: 7 319 000 HUF
Míra podpory: 65%
Účel vývoje: Rozvoj skladovací kapacity
3.
Program podpory: Podrobné podmínky pro poskytování podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství Maďarska (FVM) č. 76/2011 o podrobných podmínkách poskytování grantů od roku 2011 pro provádění kapitoly LEADER v rámci místních strategií rozvoje venkova; název programu: „Rozvoj podniku ze základu“ – podpora provozu místních podniků; cílová oblast: v oblasti působnosti místní akční skupiny Sárköz-Dunavölgye-Dunamente LEADER
Rok podpory: 2012
Výše uděleného grantu a využité podpory: 6 000 000 HUF
Míra podpory: 60%
Účel vývoje: rozvoj skladovací kapacity
4.
Název podpory: Podpora vývoje vinařských produktů a efektivity využití zdrojů (VP3-4.2.2-16 – grantová podpora Maďarska)
Rok podpory: 2017
Výše uděleného grantu: 124 495 408 HUF
Výše využité podpory: probíhající investice
Míra podpory: 50%
Účel rozvoje: Zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím technologického rozvoje.

Máte-li dotazy?

Stačí nás kontaktovat, my vám poskytneme prohlídku!